Özel FMC Gaziantep Diyaliz Merkezi

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Üyeleri 

Kalite Yönetim Direktörü, Serdar Saban

Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu, Ayşe Karadaş

Muhasebe Sorumlusu, Filiz Canlı

Teknisyen/Depo Sorumlusu, Mehmet Fatih ÖZKILIÇ/Murat GÜMÜŞ

Sekreter, Yaren LALEÖZLÜ/Döne CEYLAN

Kalite Yönetim Birimi

Kalite yönetim birimi olarak;

•        Kliniğimizde Sağlıkta Kalite Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlıyoruz,

•        Şirketimizin kurumsal amaç ve hedeflerine yönelik çalışmaları takip ediyoruz,

•        Öz değerlendirmelere katılım sağlıyor ve gerektiğinde yönetiyoruz,

•        Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetiyoruz,

•        Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetiyoruz,

•        Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetiyoruz,

•        Genel Merkez Kalite Departmanı tarafından yayınlanan dokümanların yönetimini sağlıyoruz,

•        Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetiyoruz.